Thi công cơ điện phải có chứng chỉ năng lực xây dựng

Đó là lời khẳng định của chính phủ sau khi nhiều nhà thầu có thắc mắc là trong một số hồ sơ mời thầu từ chủ đầu tư có yêu cầu là nhà thầu phải đã công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử do cơ quan chuyên môn về xây dựng quản lý.

Chứng chỉ năng lực xây dựng

Mẫu chứng chỉ năng lực xây dựng

Theo đó, đối với hoạt động thi công lắp đặt điện, nước, điều hòa không khí, thang máy… trong công trình xây dựng đều là hoạt động xây dựng. Vì vậy, những tổ chức (hay nhà thầu) hoạt động trong lĩnh vực này phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Công ty CP Kỹ thuật Cơ điện lạnh Hà Nội là nhà thầu thi công cơ điện M&E (lắp đặt điều hoà thông gió, điện, nước,  thang máy …) và đã đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tuy nhiên, trong một vài hồ sơ mời thầu xây lắp từ chủ đầu tư có đưa ra tiêu chí đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu là phải đã công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử do cơ quan chuyên môn về xây dựng quản lý. Tức là:

Nhà thầu thi công cơ điện phải có chứng chỉ năng lực xây dựng

Thông qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty có hỏi, nếu trong trường hợp như nêu trên, hồ sơ mời thầu yêu cầu như vậy có hợp lệ không? Và công ty có bắt buộc phải đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 21 và khoảng 38 của điều 3 tại luật xây dựng được phát hành vào năm 2014 thì hoạt động thi công lắp đặt điện, nước, điều hòa không khí, thang máy… trong công trình xây dựng là hoạt động xây dựng.

Vì vậy, đối với những tổ chức (nhà thầu) hoạt động trong lĩnh vực này phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Khoản 4, Điều 148 Luật Xây dựng, nhà thầu phải đăng ký và được đăng tải thông tin năng lực theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 159 Luật Xây dựng.

Cũng theo quy định tại Khoản 4, Điều 159 Luật Xây dựng thì “Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc kê khai năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng của nhà thầu dự thầu phù hợp với yêu cầu của gói thầu và thông tin về năng lực hoạt động xây dựng đã được đăng ký theo quy định”.

Do vậy, trong một vài hồ sơ có yêu cầu nhà thầu tham gia dự thầu phải có thông tin về năng lực hoạt động xây dựng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là phù hợp với quy định hiện hành.

Để đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ năng lực và đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, Bộ Xây dựng đã quy định lồng ghép hai thủ tục này tại Khoản 1, Điều 26 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Theo đó, sau khi được cấp chứng chỉ năng lực, cơ quan cấp chứng chỉ có trách nhiệm đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên trang thông tin điện tử do mình quản lý.

===> Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng <===

Nguồn sưu tầm

Cơ điện Remen

About Cơ điện Remen

Công ty Cổ phần kỹ thuật cơ Điện lạnh Hà Nội được thành lập bởi các kỹ sư giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công và bảo trì các hệ thống điều hoà thông gió, cấp thoất và sử lý nước, điện, điện điều khiển ….

No Comments

Leave a Comment