Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Cơ điện Remen

Bộ xây dựng khẳng định “Nhà thầu thi công cơ điện phải có chứng chỉ năng lực xây dựng“, vì vậy, nhiều nhà thầu cơ điện phải có chứng chỉ này trong hoạt động thi công cho công trình. Vậy, hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng gồm những gì? Thủ tục cấp ra sao và nhà thầu cần lưu ý gì?. Cùng theo dõi bài viết dưới đây bạn sẽ rõ.

Chứng chỉ năng lực xây dựng (mẫu).

Theo đó, từ ngày 01/09/2016, bộ xây dựng có quy định, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP:

– Khảo sát xây dựng bao gồm: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình

– Lập quy hoạch xây dựng

– Thiết kế thẩm tra thiết kế bao gồm:

+ Thiết kế kiến trúc công trình

+ Thiết kế kết cấu công trình

+ Thiết kế điện – cơ điện công trình

+ Thiết kế cấp thoát nước công trình

+ Thiết kế điều hòa không khí thông gió – cấp nhiệt

+ Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình

– Lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng

– Quản lý dự án đầu tư xây dựng

– Thi công xây dựng công trình

– Giám sát thi công xây dựng:

+ Giám sát công tác xây dựng công trình

+ Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

+ Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

– Kiểm định xây dựng

– Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng

* Chú ý: Một tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau.

Việc căn cứ để xếp hạng và phạm vi hoạt động của các tổ chức hoạt động xây dựng thuộc vào các lĩnh vực nêu trên đều theo quy định từ điều 59 tới điều 67, Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

Đối với các cá nhân thuộc tổ chức có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (chứng chỉ hành nghề không ghi “Hạng”) thì phải kê khai kinh nghiệm công tác chuyên môn và “Hạng” của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng này theo mẫu tại Phụ lục số 01, Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng đã ban hành.

 

Vì vậy, trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng cần những gì?

Việc cấp hồ sơ căn cứ vào:

– Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

– Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Thông tư  số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

Hồ sơ.

– Đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng (theo mẫu).

– Tệp tin chứa ảnh chụp từ bản chính đăng ký kinh doanh.(bản Scan màu).

– Bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

– Tệp tin chứa ảnh chụp từ bản chính các văn bằng chứng chỉ, văn bằng, hợp đồng an toàn lao động của các nhân viên trong công ty có liên quan đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề năng lực, Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành (Scan màu).

*Lưu ý: Nhân viên phải có hợp đồng lao động với Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ 12 tháng trở lên, giữ vai trò chủ nhiệm; chủ trì; giám sát trưởng; chỉ huy trưởng công trường. Mỗi cá nhân được tham gia hoạt động xây dựng với các Tổ chức khác nhau nhưng chỉ thực hiện vai trò chủ chốt tại một Tổ chức.

– Tệp tin chứa ảnh chụp từ bản chính bản kê khai năng lực tài chính trong thời hạn 3 năm tính đến thời điểm cấp chứng chỉ năng lực, máy móc thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến cấp chứng chỉ của tổ chức (Scan màu).

– Bản kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo mẫu kèm theo hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện) để chứng minh.

 

Thủ tục.

Thủ tục để cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, nhà thầu cần biết những điều sau đây:

 

– Cần gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định qua bưu điện hoặc trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền được cấp chứng chỉ năng lực.

*Lưu ý: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan này có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thông báo một lần bằng văn bản tới đơn vị muốn cấp chứng chỉ năng lực về yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc tổ chức phúc tra để xác minh hồ sơ nếu cần thiết.

Thẩm quyền.

Việc cấp chứng chỉ năng lực xây dựng phải được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền, gồm những cơ quan dưới đây.

  • Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I.
  • Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức có trụ sở chính tại địa bàn hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình.
  • Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với nhiều lĩnh vực với hạng khác nhau, trong đó có lĩnh vực đề nghị cấp năng lực hạng I thì tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực cho tất cả các lĩnh vực hoạt động của mình tại cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng.

Đối với những nhà thầu thi công cơ điện như Remen, chứng chỉ năng lực xây dựng vô cùng quan trọng trong quá trình làm việc cũng như đấu thầu các dự án lớn từ những chủ đầu tư lớn, tầm cỡ như FrieslandCampina, Canon, Honda,….

Nguyên mẫu.

Tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Chương II, Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng quy định về công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình như sau:

Điều 4. Cung cấp thông tin năng lực hoạt động xây dựng
1. Tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng có nhu cầu công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng gửi bản đăng ký, tệp tin đăng ký công bố thông tin và hồ sơ năng lực đăng ký công bố theo mẫu đến cơ quan đầu mối quy định tại Điều 5 Thông tư này để được xem xét, công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan đầu mối. Các tệp tin gửi đến cơ quan đầu mối phải được định dạng (.pdf; .doc; .docx; .zip; .rar).
2. Bản đăng ký công bố thông tin khai theo mẫu tại các Phụ lục kèm theo Thông tư này, gồm:
a) Phụ lục số 01 đối với tổ chức công bố thông tin;
b) Phụ lục số 02 đối với cá nhân công bố thông tin.
3. Hồ sơ năng lực đăng ký công bố, gồm:
a) Bản sao y bản chính định dạng (.pdf) các loại giấy tờ của tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật; đăng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp trong trường hợp là nhà thầu nước ngoài;
b) Bản sao y bản chính định dạng (.pdf) các loại giấy tờ của cá nhân: Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, giấy phép hành nghề, Hợp đồng lao động của các cá nhân chủ trì các bộ môn trong tổ chức.
4. Đối với tổ chức hoạt động xây dựng nước ngoài thì bản đăng ký, hồ sơ năng lực đăng ký công bố và các giấy tờ khác có liên quan phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự.

Điều 5. Cơ quan đầu mối
1. Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng tiếp nhận đăng ký công bố thông tin của các tổ chức hoạt động xây dựng trực thuộc Bộ; các tổ chức do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước quản lý; các tổ chức hoạt động xây dựng trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia xây dựng các công trình không thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng; các tổ chức hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư; các tổ chức hoạt động xây dựng do các viện nghiên cứu, trường đại học và hội nghề nghiệp quản lý, thành lập; các tổ chức hoạt động xây dựng thành lập tại Việt Nam có 100% vốn nước ngoài; các tổ chức hoạt động xây dựng ở nước ngoài tham gia công bố năng lực tại Việt Nam; các tổ chức hoạt động xây dựng thuộc các cơ quan đầu mối quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này nhưng các cơ quan đầu mối chưa đủ điều kiện hạ tầng để công bố thông tin; các đối tượng còn lại chưa quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.
2. Cơ quan đầu mối thuộc Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận đăng ký thông tin của các tổ chức hoạt động xây dựng trực thuộc các Bộ quản lý.
3. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tiếp nhận đăng ký thông tin của các tổ chức hoạt động xây dựng đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ở địa phương và các cá nhân được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề trừ các tổ chức thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 6. Công bố thông tin
1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, bộ phận tiếp nhận của cơ quan đầu mối sẽ tiến hành kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đầu mối chỉ được thông báo một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu công bố.
2. Cơ quan đầu mối kiểm tra, xem xét hồ sơ công bố về:
a) Tính hợp lệ và tính chính xác của hồ sơ;
b) Năng lực thực tế của tổ chức, cá nhân trong trường hợp cần thiết.
Trong quá trình kiểm tra, nếu thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân có sự sai khác, Cơ quan đầu mối phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình và cung cấp hiệu chỉnh thông tin.
3. Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin hợp lệ về năng lực hoạt động xây dựng do tổ chức, cá nhân cung cấp, Cơ quan đầu mối có trách nhiệm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử do mình quản lý và có văn bản xác nhận đã công bố gửi cho tổ chức, cá nhân.
4. Sau khi công bố thông tin trên trang thông tin điện tử, trong thời hạn 07 ngày làm việc, các Cơ quan đầu mối có trách nhiệm gửi báo cáo và tệp tin về cơ quan đầu mối của Bộ Xây dựng để tổ chức quản lý, tích hợp công khai thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng lên trang thông tin www.moc.gov.vn của Bộ Xây dựng.

Để biết thêm thông tin đề nghị liên hệ đến:
Bộ Xây dựng
Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành – Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3821 5137
Website: http://www.xaydung.gov.vn/
Hoặc
Sở Xây dựng Hà Nội
Địa chỉ: số 52 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04 3976 2194
Website: http://www.soxaydung.hanoi.gov.vn

Nguồn