CHÍNH SÁCH AN TOÀN – SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG
Tiêu chuẩn OHSAS 18000Công ty cổ phần kỹ thuật cơ điện lạnh Hà Nội (REMEN) tổ chức và đảm bảo cung cấp môi trường làm việc an toàn cho sức khỏe cũng như tính mạng người lao động. Chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn cao nhất để đảm bảo cho người lao động và các nhân viên tránh được các tác động có thể ảnh hưởng đến sức khỏe trong quá trình thực hiện Dự án. Mục tiêu an toàn chúng tôi đưa ra để đảm bảo các yêu cầu sau:

  • Đảm bảo an toàn cho người lao động.
  • Trình tự thi công phải đảm bảo an toàn.
  • Đảm bảo an toàn cho quá trình vận chuyển, cẩu hạ, lưu kho và sử dụng các vật liệu thi công
  • Cung cấp đủ thông tin, chỉ dẫn, đào tạo và hướng dẫn cho người lao động tạo điều kiện cho họ có các biện pháp an toàn
  • Bố trí các khu vực làm việc an toàn, đường vào khu vực làm việc cũng phải an toàn.
  • Môi trường làm việc phải an toàn và đảm bảo sức khỏe người lao động
  • Cung cấp đủ các phương tiện bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn người lao động khi thi công
  • Đảm bảo vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thực hiện công việc

Xem thêm: CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG | NGUỒN LỰC REMEN