Tên dự án: Cung cấp, thi công và cải tạo hệ thống điều hoà

Đối tượng: Quần thể nhà hàng trung tâm Almaz – Vinhome Long Biên, Hà Nội

Chủ đầu tư: Vin Group

Thời gian: 08/2015 – 10/2015

Nhà thầu: Công ty cổ phần kỹ thuật cơ điện lạnh Hà Nội

nhà hàng almaz

No Comments

Leave a Comment