KCN Thăng Long – Hà Nội (2007-2008)
(Sản xuất đĩa ổ cứng máy tính)

Các công việc đã thực hiện:
1 – Hệ thống phòng sạch
2 – Hệ thống điều hoà thông gió
3 – Hệ thống cứu hoả
4 – Hệ thống khí nén

No Comments

Leave a Comment